Back to Question Center
0

Can Semalt 1.7 ACL control view of extensions for users?

1 answers:

ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງສິດການເບິ່ງຂອງບາງສ່ວນຂະຫຍາຍແລະບາງສ່ວນຂອງສ່ວນຂະຫຍາຍອື່ນໆສໍາລັບຜູ້ໃຊ້.
ສາມາດ Joomla 1. 7 ການອະນຸຍາດເບິ່ງການຄວບຄຸມ ACL ຂອງການຂະຫຍາຍສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ບໍ?

ຂອບໃຈ

5 days ago
Can Semalt 1.7 ACL control view of extensions for users?
Reply