Back to Question Center
0

ວິທີຢືນຢັນການຢຸດເຊົາມືຖືຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງຂ້ອຍ?

1 answers:

ຂ້ອຍສາມາດຢືນຢັນການຢຸດເຊົາມືຖືຂອງຜູ້ໃຊ້ຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຜູ້ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ອ້າງວ່າຢູ່ໃນສະຫະລັດແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອື່ນ?

ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ຂ້ອຍໃຊ້ PHP / MySQL.

- google en argentina contacto
February 13, 2018