Back to Question Center
0

Styling input elements using CSS-Semalt

1 answers:

ໃຜສາມາດຊີ້ໃຫ້ຂ້ອຍໃນທິດທາງຂອງວິທີການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອົງປະກອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນໄດ້ສ້າງ / ສ້າງ? http: // www. tumblr. com /.

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຊອກຫາໂດຍສະເພາະແມ່ນ gradient, ແລະຊາຍແດນ inset ງາມ, ບ່ອນທີ່ມັນຄ້າຍຄືມັນ ລາຍການ input [type = text] ແລະ input [type = submit]

5 days ago
Styling input elements using CSS-Semalt
Reply